BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Oferta

Sytuacje wspomagające realizację wizji przedszkola – atrakcje aktywizujące rozwój dzieci i umożliwiające promocję osiągnięć dzieci, promocję przedszkola i idei integracji:

dla dzieci – prezentacja własnych umiejętności i osiągnięć, uzdolnień i  rozwijanie zainteresowań

 • KLUB SAVOIR VIVRE MISIA USZATKA
 •  uroczystości powitania pór roku,
 • wewnątrzprzedszkolne Festiwale Tańca, Piosenki,
 • przeglądy pantomimy,
 • Olimpiady Sportowe: Jesienna, Zimowa i Wiosenna
 • Pasowanie na Przyjaciela Misia Uszatka
 • Urodziny Misia Uszatka
 • Akcja „ Malujemy Obrazy”
 • akcja „ Dzieci – dzieciom „ – inscenizacje teatralne
 • Galeria Obrazów 3-4-5-6
 • Galeria prac przestrzennych
 • wycieczki autokarowe
 • wycieczki na terenie miasta

dla rodziców – wspomaganie rodziców w ich umiejętnościach wychowawczych, wypracowanie atmosfery współdziałania w atmosferze zaufania

 • zebrania ogólne
 • zebrania grupowe,
 • działalność w Radzie Rodziców,

Przybliżanie rodzicom organizacji i treści realizowanych zadań programowych:

 • Kącik informacyjny (informacje o  działaniach organizacyjnych, zaproszenia, jadłospisy),
 • Kącik zapoznający z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi na każdy miesiąc,
 • Wystawki prac plastycznych: płaskich i przestrzennych w szatni, Galerie : Obrazów, rysunku 3-4-5-6,
 • Zajęcia otwarte,
 • Uroczystości,

Informowanie rodziców o postępach, możliwościach rozwojowych i zachowaniach dzieci, wskazywanie potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, wspomaganie rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczej,

 • Kontakty indywidualne z nauczycielem,
 • kontakty ze specjalistami : psycholog 2x w m-cu, logopeda i rehabilitant 1x w tygodniu, specjalista z gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców,
 • zajęcia otwarte z aktywnym udziałem w nich rodziców,
 • Punkt Adaptacyjno – Konsultacyjny,
 • Spotkania okazjonalne : Biesiady rodzinne, świąteczne – wynikające z kalendarza,
 • Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.

 
dla środowiska :

 • Punkt Adaptacyjno – Konsultacyjny działa od m-ca III do końca m-ca V każdego roku.                                                                                                               
 •  Ogólnym założeniem tego rozwiązania pedagogicznego jest:
 • włączanie dziecka w nowe otoczenie, inne środowisko, wsparcie w jego poznawaniu
 • poznawanie przedszkola przez dziecko w towarzystwie rodzica, co gwarantuje dziecku poczucie bezpieczeństwa,
 • wprowadzanie dzieci w świat wspólnoty rówieśniczej i udzielanie dziecku pomocy w odnajdywaniu w nim swojego miejsca
 • tworzenie warunków ułatwiających adaptację dziecka,
 • udzielanie pomocy i wskazówek rodzicom w sytuacjach, gdy rodzic prosi o obserwację i interwencję w sprawach dotyczących trudności rozwojowych dziecka,
 • udzielanie porad przez specjalistów i pomoc w uzyskaniu diagnozy,                                                                                                                                                       
 • Zasadą uczestnictwa w zajęciach Punktu jest dobrowolność i nieodpłatność,
 • Głównymi formami tego działania są:
 • zajęcia dla dzieci aktywizujące wszystkie sfery aktywności dziecka : plastyczną, muzyczną, ruchową, werbalną, intelektualną i społeczną,
 • uczestnictwo w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,
 • konsultacje z logopedą, z rehabilitantem, umożliwienie konsultacji z psychologiem,
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept