BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Uroczystości

Uroczystości w przedszkolu są formą aktywizowania dzieci, ich umiejętności wyrażania siebie, poczucia wiary we własne siły, ale także sposobem rozwoju ich uzdolnień oraz sytuacją, w której dziecko ma możliwość przeżycia sukcesu w wyniku świadomości efektywności własnych działań.
POWITANIE JESIENI – spotkanie z Panią Jesienią, występy artystyczne, zabawy, zagadki
PASOWANIE NA PRZYJACIELA MISIA USZATKA – uroczystość dla nowych przedszkolaków i ich rodziców
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – program artystyczny dzieci dla wszystkich pracowników przedszkola
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – program artystyczny o tematyce patriotycznej,
ANDRZEJKI – zabawy, konkursy, wróżby
MIKOŁAJKI – spotkanie ogólne z Mikołajem, występy artystyczne dla gościa w wykonaniu wszystkich grup, uroczystości wewnętrzne w grupach
POWITANIE ZIMY – spotkanie z Panią Zimą, występ artystyczny dzieci, zabawy, zagadki, konkursy
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE – inscenizacja teatralna w wykonaniu dzieci, przybliżanie dzieciom tradycji, budzenie poczucia więzi z tradycjami, wspólne kolędowanie
DZIEŃ BABCI I DZIADKA – uroczystości wewnątrzgrupowe, programy artystyczne dzieci, wręczanie podarków wykonanych przez dzieci i poczęstunek wykonany przez dzieci,
BAL KARNAWAŁOWY – zabawa taneczna przy orkiestrze w karnawałowych strojach
POWITANIE WIOSNY –  zabawy, konkursy, zagadki, wiosenny korowód
PRIMA APRILIS – zabawy z żartem, zamiana sal,
SPOTKANIE Z WIELKANOCNYM ZAJĄCZKIEM – inscenizacja teatralna w wykonaniu dzieci, budzenie szacunku i poznawanie z tradycjami
DZIEŃ MAMY I TATY -  wewnątrzgrupowa, program artystyczny, wręczanie podarków i poczęstunek wykonany przez dzieci, wspólne zabawy, konkursy
DZIEŃ DZIECKA:

  • wycieczka
  • Dzień Przedszkolaka – konkursy, zabawy, ruchowe sportowe ogrodzie przedszkolnym

URODZINY MISIA USZATKA – zabawy z Misiem Uszatkiem, występy artystyczne
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

  • uroczystość pożegnania 5 i 6 – latków przez dzieci młodsze, program artystyczny w ich wykonaniu, przekazanie symbolicznego klucza od przedszkola, wspólne zabawy,
  • uroczystość wewnętrzna 5 i 6-latków, program artystyczny, rozdanie dyplomów i pamiątek ukończenia przedszkola
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept