BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nowatorskie rozwiązania

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI
KLUBU SAVOIR VIVRE MISIA USZATKA

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Założeniem edukacji w zakresie działalności Klubu Savoir Vivre Misia Uszatka jest rozwijanie u dzieci kultury osobistej, kształcenie zachowań zgodnie z przyjętymi normami, wykształcenie u nich samodzielności i odpowiedzialności. To dobre wychowanie czyni z dzieci ludzi kulturalnych, budzących sympatię i szacunek, a kultura osobista i dobre maniery są to cechy, które ułatwiają życie.

Zakłada się działania, podczas których dzieci będą mogły całościowo, wielozmysłowo poznać otaczający je świat, przez obserwację i w praktycznym działaniu.
Proponowane podczas realizacji zajęć metody pracy mają aktywizować dzieci, angażować ich emocjonalnie, wzbudzając zainteresowanie i motywację do samodzielnego myślenia i działania.
Podjęte założenia umożliwią dzieciom podtrzymywanie nabytych już umiejętności oraz umożliwią rozwijanie nowych pasji i zainteresowań w zakresie realizowanych treści.
W realizację działalności Klubu Savoir Vivre Misia Uszatka będą również włączeni rodzice dzieci, uczestnicząc w proponowanych formach.
Klub Savoir Vivre Misia Uszatka ma kształtować u dzieci dane czynności, umiejętności i zachowania, utrwalać je i uczyć stosowania ich w nowych sytuacjach.
Zakłada się, że wielokrotne ćwiczenia oraz wzmocnienia pozytywne spowodują, że kształcone umiejętności z czasem ulegną automatyzacji.
Założenia i treści programowe zostały tak zaplanowane, żeby wyposażyć dziecko w niezbędne wiadomości i umiejętności z zakresu savoir – vivre zarówno podczas edukacji przedszkolnej jak i w przyszłości.

Cel główny

Priorytetowym celem Klubu Savoir Vivre Misia Uszatka, jest:
• propagowanie zasad kulturalnego zachowania,
• podniesienie kultury osobistej dzieci oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych zgodnie z przyjętymi normami i zasadami kultury.

Cele szczegółowe

• znamy słowa: dzień dobry, dobry wieczór, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam i wie, w jakich sytuacjach je użyć;
• potrafimy witać znajome osoby, zarówno dzieci jak i dorosłych;
• szanujemy ludzi, zwłaszcza swoich najbliższych, osoby starsze;
• przedstawiamy się i potrafmy się zaprezentować;
• potrafimy dbać o swój wygląd zewnętrzny i dobrać strój stosownie do sytuacji;
• wiemy co to jest kultura osobista;
• wiemy jak kulturalnie zachować się przy stole podczas posiłków.
• potrafimy zachować się w czasie różnych uroczystości
• potrafimy zachować się w miejscach publicznych
• potrafimy zachować się w kinie i teatrze
• potrafimy zachować się w środkach transportu

Formy pracy

• zabawy tematyczne, dydaktyczne, inscenizacyjne i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
• działania praktyczne – zajęcia warsztatowe
• uroczystości przedszkolne: ogólne, wewnątrzgrupowe
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• spacery, wycieczki
• wystawki prac dziecięcych
• włączanie rodziców w działalność Klubu Savoir Vivre Misia Uszatka

Metody

• metoda modelowania( dawanie dzieciom dobrego przykładu)
• metoda zadaniowa ( powierzanie konkretnych zadań dzieciom)
• burza mózgów
• gry i zabawy tematyczne i dowolne
• historyjki obrazkowe
• puzzle tematyczne
• rozmowy z dziećmi przy ilustracjach
• pokaz multimedialny
• dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej
• drama
• pantomima
• scenki rodzajowe
• twórczość dziecięca
• treningi umiejętności
• doświadczanie, rozwiązywanie problemów

 

Hasła miesiąca zgodne tematycznie z ośrodkami tematycznymi Planu edukacyjno- wychowawczego.

1. Październik

Savoir vivre dobrego wychowania – ważne cechy człowieka dobrze wychowanego.

2. Listopad

Magiczne klucze dobrego zachowania – kultura słowa

3. Grudzień

Kulinarny savoir vivre – umiejętnie jeść to sztuka (zachowanie przy stole, tajemnice sztućców, serwetek, jak usiąść, kiedy zacząć, jak skończyć.

4. Luty

Jak Cię widzą tak Cię cenią, czyli sztuka prezentacji – kultura ubioru i wyglądu (magiczna moc uśmiechu, odpowiedni strój na różne okazje, estetyka wyglądu własnego, schludność, zasady higieny

5. Marzec

Savoir vivre na przyjęciu:

6. Kwiecień

Dobre maniery w miejscach kultury: wystawa, teatr, kino, biblioteka ( jak się zachować podczas wycieczki na wystawę lub do teatru)

7. Maj

Dobre maniery w środkach transportu i miejscach publicznych – przystanek, sklep, miejsca spacerów...

8. Czerwiec

Dobre maniery w środowisku przyrodniczym...las

 

 

 

Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept