BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przedszkolny zestaw programów

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

  1. programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Dyrektor powołuje Zespół zadaniowy ds. opiniowania programów, który wspierając dyrektora w podejmowaniu decyzji powinien sprawdzić, czy program nie zawiera błędów rzeczowych i czy treści w nim zapisane, zwłaszcza te, które nie występują w podstawie programowej, są poprawne merytorycznie i zgodne z aktualną wiedzą w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
  2. z dziećmi z niepełnosprawnościami praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na Indywidualnych Programach Terapeutyczno – Edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym na bazie zaleceń wynikających z Orzeczeń do kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, samodzielnie lub na bazie programu wychowania przedszkolnego wybranego z Przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego

Wszystkie programy dopuszczone do użytku i używane w przedszkolu stanowią Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego:

 1. Program edukacji  przedszkolnej „Nasze przedszkole” wyd. MAC Edukacja
  M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej
 2. W przedszkolu realizowane są także:
  • „ Dziecięca matematyka „ – Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych” E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska
 3. Programy opracowane przez nauczycieli:
  1. Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne:
   • w integracyjnej grupie dzieci 3 letnich Misie
   • w integracyjnej grupi dzieci 4 letnich Pajacyki
   • w integracyjnej grupie dzieci 5- 6 letnich Motylki
   • w integracyjnej grupie dzieci 6-letnich Stokrotki
   • w oddziale specjalnym Słoneczka
  2. Program Korekcji Zaburzeń Zachowania – D. Bugała
  3. Program usprawniający funkcje percepcyjno – motoryczne dzieci 5 i 6 –letnich – D. Bugała
  4. Program edukacji regionalnej „ Dziecko w świecie tradycji” –  L. Topolska
  5. Program ekologiczny – B. Wróblewska
  6. Program „ Dziecko zdolne umysłowo” – E. Kiełek
  7. Program „ Wartości w życiu dziecka” – E. Kiełek
  8. Program z dzieckiem uzdolnionym artystycznie: plastycznie, muzycznie, ruchowo – E. Rabczyńska
  9. Rozwijanie wrażeń zmysłowych u dzieci w wieku przedszkolnym – E. Rabczyńska
  10. Program patriotyczny „ Mały Polak” – A. Nędzka
  11. Drama w przedszkolu – M. Mazur
  12. Program logopedyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – J. Mikos
  13. Program rehabilitacji ruchowej – I. Połeć
  14. Program Terapii Integracji Sensorycznej – A. Piątak
  15. ,,Savoir – vivre przedszkolaka – znam i stosuję” – A. Mazur
  16.  ,, Kolorowy świat emocji” – program relaksacyjny – A. Mazur, B. Piasecka
  17. ,, Dobrze nam razem” – program socjoterapeutyczny – D. Bugała
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept