BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Prawa, obowiązki przedszkolaka

Prawa i obowiązki dziecka.

 Wychowankowie przedszkola mają prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej, poszanowanie jego godności osobistej. Przedszkole gwarantuje przestrzeganie wszystkich praw dzieci, zgodnie z Konwencją Praw Dzieci, które są wytycznymi całokształtu działalności placówki, jej celów i zadań.

Przedszkolak ma prawo do :

 • pełnej akceptacji
 • szacunku,
 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • opieki,
 • odpoczynku,
 • zdrowego pożywienia,
 • poszanowania godności osobistej,
 • zabawy,
 • indywidualnego tempa rozwoju,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • rozwijania własnych uzdolnień,
 • pomocy w aktywnym kształtowaniu kontaktów społecznych,
 • dokonywania wyborów, doświadczania konsekwencji własnego zachowania i postępowania,
 • doświadczania, odkrywania, badania, poszukiwania i poznawania, a w efekcie rozwijania motywacji do „ uczenia się, aby … wiedzieć, …umieć, …być i … żyć wspólnie ” i odczuwania radości z samodzielnych działań,

Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i otoczeniu społecznym nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś z siebie drugiej osobie.

Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości wiekowych dziecka, głównie :

 • poszanowanie praw innych, godności, wolności i własności innych,
 •  kulturalne odnoszenie się do rówieśników i osób dorosłych, 
 • zachowywanie się zgodnie z przyjętymi w przedszkolu i grupie zasadami i normami,
 • pomaganie młodszym i słabszym,
 • dbanie o estetykę i higienę wyglądu własnego i otoczenia,
 • staranie o wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
 • respektowanie poleceń nauczyciela,
 • przyjazne odnoszenie się do przyrody,
 • zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia własnego bądź innych,
Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept