BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program Inicjatyw Lokalnych

logo PIL

Inicjatywa lokalna jest nową formą realizacji zadań publicznych wykonywanych przez samorząd i mieszkańców

W ramach Programu Inicjatyw Lokalnych mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 

I. Wszystko o Programie Inicjatyw Lokalnych

→ dowiedz się więcej

II. Podstawy prawne - obowiązujące w 2017 r.

 

1. Uchwała Rady Miejskiej

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji


3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice - zmiana terminu składania wniosków

 

III. Aktualności

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 25.01.2017 r. termin składania wniosków do wykorzystania środków budżetowych w 2017 roku upłynął 7 lutego.

Poniżej lista wszystkich zadań, które Komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2017 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2017

pdfWykaz podmiotów - PIL 2017443.94 KB

 

L.p Nazwy wybrabych Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do wykonania

Udział finansowy Gminy                   

Wkład Wnioskodawcy            

 

Wartość zadania                                                         

1

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Al. Najświętszej Marii Panny 7,

 

reprezentowana przez
ks. Grzegorza Roszczyka

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach”

53 322,09 17 774,03 71 096,12
 2

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach, ul. Prądzyńskiego 2A

 

reprezentowana przez
Ewelinę Skałczyńską

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  6 643,97 2 214,66 8 858,63
3

Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 7B

 

Przedstawiciel Wnioskodawcy:
Małgorzata Bidzińska

„Zakup szafek i siedzisk do szatni dziecięcej przedszkolaków”  8 790,05 2 930,02 11 720,07
4

Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach ul. Ostrowiecka 134

 

reprezentowana przez
Małgorzatę Borowiec

„Zakup ławek i krzesełek regulowanych do klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”  7 729,42 2 576,48 10 305,90
5

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Piwnika "Ponurego"

 

reprezentowana przez
Annę Krzepkowską

„Modernizacja Centrum multimedialnego w bibliotece i czytelni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11”.  12 542,25 4 180,75 16 723,00
6 Karol Kwiatkowski
ul. Smugowa 108 b 27-200 Starachowice
„Budowa oświetlenia drogi gminnej (dojazd do ul. Smugowej) na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10” 9 225,00 3 075,00 12 300,00
7

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  4 913,00 1 637,67 6 550,67
8

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg na piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach"  3 372,60 1 124,20 4 496,80
9

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Annę Chamerę

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg w dwóch salach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach"  3 058,87 1 019,63 4 078,50
10

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Krzysztofa Grzegorczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  5 095,50 1 698,50 6 794,00
11

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, ul. Graniczna 10

 

reprezentowana przez
Beatę Solewicz

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  11 272,50 3 757,50 15 030,00
12

Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

 

reprezentowana przez
Irminę Domagałę-Gront

„Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny”  18 975,00 6 325,00 25 300,00
13

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte

 

reprezentowana przez
Andrzeja Jędrzejewskiego

"Renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych o pow. ok. 100 m2  4 500,00 1 500,00 6 000,00
14

Grupa Inicjatywna - Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

 

reprezentant
Paweł Lewkowicz

„Zastosowanie innowacji w nauce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach poprzez zakup interaktywnego monitora dotykowego "  5 250,00 2 250,00 7 500,00
15

Społeczność Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum nr 3
w Starachowicach, ul. Leśna 2

 

reprezentowana przez
Beatę Saletra

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach”  7 500,00 2 500,00 10 000,00
16

Fundacja Aktywizacji Społecznej KANON

 

reprezentowana przez
Prezes Zarządu
Sylwię Agnieszkę Misztak

Doposażenie Starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR) w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy”  24 000,00 8 000,00 32 000,00
17

Rada Rodziców,
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach,
ul. Iłżecka 39

 

reprezentowana przez
Dariusza Junga

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach”  6 600,00 2 200,00 8 800,00
RAZEM

192 790,25

70 723,44

 

257 553,69

 

 

 

→ Wzór wniosku w wersji edytowalnej - PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU PROSIMY O DOPISANIE NUMERU TELEFONU !!!

→ Pełnomocnictwo - obowiązkowe dla wszystkich (z wyjątkiem stowarzyszeń)

 

Poniżej opis zadań zrealizowanych w 2016 r. w ramach PIL:

 

Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 715,86 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 2 857,93 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 857,93 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego o szerokim przeznaczeniu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach np. w celu oprawy muzycznej imprez, spotkań, uroczystości, ślubowań, tańców, balów i wielu zdarzeń, w których niezbędne jest posiadanie profesjonalnego sprzętu muzycznego. Sprzęt nagłośnieniowy zaistalowano na I piętrze SP 9. Po raz pierwszy został wykorzystany podczas inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w StarachowicachMuzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 23 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 5 750,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 17 250,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

wymianę ogrodzenia z siatki metalowej na płyty betonowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy: Kościelnej, Skalistej, Al. Wyzwolenia, Martenowskiej tj montaż 200 kompletów ogrodzenia o długości ok 400 m.

 

Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I,II,III,IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 484,85 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 621,21 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 863,64 zł

Zadanie polegało na szlifowaniu (bezpyłowym), szpachlowaniu podłóg oraz położeniu na nich warstwy lakieru gruntującego oraz lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego (posiadających atesty) w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach.

Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1

 

Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej - szafki ubraniowe wraz z siedziskami

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 451,42 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 3 612,86 zł

b) udział finansowy Gminy  - 10 838,56 zł

Zakup wyposażenia do szatni dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 tj szafki ubraniowe wraz z siedziskami.
szafki ubraniowe wraz z siedziskami szafki ubraniowe wraz z siedziskami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 29 729,10 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 7 432,27 zł (w tym koszt dokumentacji 3 690 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 22 296,83 zł

Zrealizowano budowę 10 miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach z kostki betonowej o łącznej powierzchni 130,5 m2 oraz budowę chodnika z kostki betonowej o powierzchni 45 m2. Celem zadania było usprawnienie ruchu na terenie szkoły oraz na ul. Kopalnianej i ul. Słonecznej podczas przewozu i odbioru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach.

pilsp12pilsp12po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Remont chodnika przy Hotelu "Senator"

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 46 740,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 15 596,25 zł

b) udział finansowy Gminy  - 31 143,75zł

Celem inicjatywy jest remont chodnika przy ul. Krywki, wzdłuż hotelu „Senator” co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się w tej okolicy, a także gości hotelowych i interesantów okolicznych instytucji.

Chodnik przy ul. Krzosa

 

Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 17 700,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 4 425,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 13 275,00 zł

Celem ww. zadania, zrealizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w trybie inicjatywy lokalnej jest pokazanie mieszkańcom możliwości jakie niesie nowoczesna technologia informatyczna. Jednocześnie jest to sposób na zachęcanie mieszkańców do aktywności i integracji w szkole w procesie dydaktycznym. Monitory dotykowe to nowy trend wśród placówek edukacyjnych nie wymagający konserwacji, wymiany filtrów i lamp, co za tym idzie niski koszt utrzymania.

pracownia sp 131pracownia SP 13 PIL

  Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 15 000,00 zł

z podziałem na:

- zakup pieca konwekcyjnego-parowego:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 430,00 zł

b) udział finansowy Gminy  - 7 290,00 zł

- zakup tablicy interaktywnej:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 320,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 960,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pieca do kuchni szkolnej oraz tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 6.

Zakup pieca pozwoli na przygotowywanie zdrowszych posiłków oraz wpłynie na obniżenie kosztów przygotowania posiłków (energooszczędność urządzenia), natomiast zakup tablicy interaktywnej podniesie atrakcyjność prowadzonych działań edukacyjnych.

SP nr6 tablica PILSP nr 6 patelnia PIL

 

Zakup i montaż urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 11 525,43 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 881,36 zł

b) udział finansowy Gminy - 8 644,07 zł

Zadanie realizowane dla potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 10 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, poprawienie estetyki otoczenia przedszkola, zapewnienie dostępności urządzeń wszystkim przedszkolakom (obecnie w ogrodzie przedszkolnym jest zbyt mało urządzeń we stosunku do liczby dzieci) itp.
pm10 pilpm10 pil

 

 

 

 

 

Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 3 411,65 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 875,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 536,65 zł

Zakup patelni pozwoli w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2.
Nierdzewna patelnia uchylna na stelażu

 

Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 4 460,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 370,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 090,00 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawa efektywności procesu kształcenia, usprawnienie funkcjonowania placówki – Szkoły Podstawowej nr 10 – poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

 
Klasopracownia SP 10 - PIL 1Klasopracownia SP 10 - PIL 1

Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 500,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 500,00 zł

Celem zadania było wyposażenie 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu, dla modernizacji bazy dydaktycznej szkoły oraz umożliwienia nauczycielom i uczniom korzystania z e-podręczników.

 
Pracownia SP 11 - PIL 1Pracownia SP 11 - PIL 1

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach w nowoczesne pomoce dydaktyczne - trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 26 244,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 6 561,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 19 683,00 zł

Zakup sprzętu tj trzech zestawów interaktywnych złożonych z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego (każdy zestaw) - pozwoli na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 1 w realizacji zadań edukacyjnych dostosowujących do cyfrowej szkoły.

Pracownia SP 1-PIL 2 Pracownia SP 1-PIL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 53 874,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 13 468,50 zł (w tym koszt dokumentacji 3 198 zł)

b) udział finansowy Gminy - 40 405,50 zł

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, gdzie wykonano remont fragmentu ulicy na odcinku 70 m wraz chodnikiem o łącznej powierzchni 284 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 73 m2 za kwotęok. 54 tys. zł. Wymiana nawierzchni poprawiła walory estetyczne, przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi i chodnika.

konstprzedpilkonstytucjipo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 12 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 9 000,00 zł

Zakup nowego sprzętu tj bramek do piłki nożnej, siatki na bramkę, walca do trawy, wózka do malowania linii boiska oraz sprzętu sportowego dla wyposażenia Stadionu Miejskiego i boiska treningowego SAHARA przy ul. Szkolnej pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży oraz doposaży MOSiR w sprzęt do pielęgnacji murawy i bieżącej konserwacji.

 

IV. Archiwum

2016 rok

Poniżej lista wszystkich  zadań, które Komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji w roku 2016 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH

Lp  
Nazwy wybranych
            Wnioskodawców                     
Nazwy zadań, które zleca się
                                       do wykonania                                      
Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość   
zadania        
1 Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Paweł Lewkowicz
„Muzyczna dziewiątka- nabycie zestawy nagłośnieniowego
o wieloaspektowym wykorzystaniu dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach”                   
 2 857,93  2 857,93  5 715,86
 2 Związek Polskich Działkowców „SKAŁKA”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Andrzej Niemiec
 „Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych
nr 1, 2, 3, 4, 9”
 17 250,00  5 750,00  23 000,00
 3 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Norbert Zimnicki
 „Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I, II, III, IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach”  10 869,00  3 623,00  14 492,00
 4 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Sławomir Sobczyk
 „Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej- szafki ubraniowe wraz z siedziskami”  10 838,58  3 612,86  14 451,44
 5 Marcin Sowula  „Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach”  32 410,05  10 803,35  43 213,40
 6 Filip Prokop  „Remont chodnika przy Hotelu 'Senator'”  31 143,75  10 381,25  41 525,00
 7 Środowiskowy Klub Sportowy „Wektor”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Budowa ogólnodostępnej sauny suchej w istniejącym budynku zaplecza technicznego kąpieliska Piachy wraz z jego termomodernizacją”  14 939,20  5 000,00  19 939,20
 8 Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Wojciechowska
 „Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach”  15 750,00  5 250,00  21 000,00
 9 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Michał Wykrota
 „Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej”  11 250,00  3 750,00  15 000,00
 10 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 10

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Ewelina Skałczyńska
 „Zakup urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca
i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci”
 8 644,07  2 881,36  11 525,43
 11 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Katarzyna Hartung
 „Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu”  2 625,00  875,00  3 500,00
 12 Społeczność rodziców
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Irmina Domagała- Gront
 „Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)”  3 090,00  1 030,00  4 120,00
 13 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Krzepkowska
 „Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11
w zestawy multimedialne z dostępem do Internetu”
 10 500,00  3 500,00  14 000,00
 14 Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
w nowoczesne pomoce dydaktyczne- trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego”
 19 683,00  6 561,00  26 244,00
 15 Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Adam Buchert
„Remont odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29” 47 235,42 15 745,14 62 980,56
 16 MKS STAR Starachowice, KKS Juventa, Akademia Piłkarska STAR Starachowice

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Mirosław Ciosk
„Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy
ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy”
9 000,00 3 000,00 12 000,00


 
 

2015 rok

1. Zarządzenie NR 187/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji

2. Zarządzenie NR 248/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 08.06.2015 - dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków

3. W dniu 13.07.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniała wnioski, które następnie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji.

Poniżej opis zadań zrealizowanych w 2015 r. w ramach PIL:

Przebudowa ul. Powstania Styczniowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej -  73 932,66 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 19 559,42 zł (w tym koszt dokumentacji 4 305,00 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 58 678,24 zł

Wybudowano odcinek drogi z kostki betonowej o długości 105 m, powierzchnia ulicy 375 m2, długość krawężników 225 m.

ul. Powstania Styczniowego PIL przedul. Powstania Styczniowego PIL po


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jana Pawła II a 6-go Września w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 371,29 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 9 842,82 zł (w tym koszt dokumentacji i opłat 5 158,91 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 29 528,47 zł

W ramach PIL wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV  długości 168,5 m, studnie typu VAWIN o śr. 315 mm - szt. 4 oraz studnię betonową o śr. 1000 mm - 1 szt. Wybudowano również sieć wodociągową o śr. 110 mm i długości 174,50 m.

Wnioskodawca w kwocie deklarowanej jako - udział własny - zawarł koszt dokumentacji, która została wykonana w roku 2012 kosztem 3 320,90 zł oraz zabezpiecza wkład finansowy na opłacenie geodety i sporządzenie map po inwentaryzacyjnych w wysokości 6 595,10 zł.

 

Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni językowej 16 stanowiskowej z wyposażeniem

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 947,77 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 10 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 29 947,77 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie profesjonalnej pracowni językowej w Gimnazjum Nr 4, gdzie zapewniono mi.in. jednostkę centralną wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitor dotykowy, tablety dla uczniów jak również wyposażenie typu: stoliki uczniowskie, krzesła itp.

Pracownia Gimazjum nr 4 - PIL

 

 Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 074,25 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 268,56 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 805,69 zł

Zakup urządzenia dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 ma podnieść poziom higieny oraz przyczyni się do oszczędnego korzystania z wody i lepszej organizacji pracy w kuchni.

Zakup spełni wymogi HCCP, Sanepid. Inicjatywa dla 115 osób.

 

Remont istniejącej instalacji oświetleniowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 7 300,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 825,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 5 422,42 zł

W zakresie rzeczowym wykonywanych robót przewidziano: wymianę kabli elektrycznych, wymianę włączników i wyłączników elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

 

 

Author: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept