BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Kodeks przedszkolaka

Przestrzegam ustalonych w grupie zasad i reguł
Okazuję pomoc dzieciom, słabszym, młodszym i niepełnosprawnym
Próbuję przezwyciężać nieśmiałość w kontaktach z innymi
Unikam złośliwości, drwin, egoizmu i agresji w stosunku do otaczających mnie osób
Podejmuję i realizuję różne zadania w zespole
Wspólnie rozwiązujemy problemy w grupie
Szanuję własność innych
Używam form grzecznościowych w stosunku do dorosłych i rówieśników
Okazuję miłość, szacunek i przywiązanie swoim bliskim
Biorę udział w przygotowaniu uroczystości, samodzielnie przygotowuję niespodzianki dla najbliższych
Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie i błędy
Próbuję ocenić siebie, podkreślić swoje osiągnięcia i przyznać się do błędu
Okazuję radość i zadowolenie z dobrze spełnionych obowiązków i pomocy innym
Systematycznie i odpowiedzialnie wywiązuję się z powierzonego dyżuru
Dostrzegam i rozumiem wartość koleżeństwa i przyjaźni, dobra, prawdy, opiekuńczości i odwagi
Potrafię przeprosić w przypadku wyrządzenia komuś krzywdy
Nie niszczę zabawek
Dbam o otaczające mnie środowisko naturalne – rośliny i zwierzęta
Kulturalnie zachowuję się w miejscach publicznych, podczas spacerów i wycieczek
Kulturalnie zachowuję się podczas spożywania posiłków
Mam życzliwy stosunek do ludzi bez względu na ich wygląd zewnętrzny, kolor skóry, pochodzenie, stan zdrowia
Dbam o własny schludny i estetyczny wygląd, przestrzegam higieny osobistej
Dbam o swoje zdrowie i chętnie ćwiczę na rytmice i gimnastyce
Znam zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
Staram się zjadać cały posiłek, także owoce i warzywa
Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu
Unikam zabaw w miejscach niedozwolonych
Troszczę się o obecne i przyszłe życie na ziemi – segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, ograniczenie hałasu, wykorzystanie odpadów

Author: Paweł Latała
admin
pawel.latala@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept